Sociální podnik ZAHRADA2000

Sociální podnik ZAHRADA2000 zaměstnává převážně osoby se zdravotním hendikepem v několika provozech

Poskytujeme veřejnosti a především firmám služby těchto našich pracovišť:

Nákupem našich výrobků a služeb si mohou zaměstnavatelé splnit tzv. „náhradní plnění“ podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (platí pro všechny firmy a zaměstnavatele

s více než 25 zaměstnanci, a to i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.)